Fundamentālo un lietišķo pētījumu (Sadarbības) projekts

Projekta vadītājs Dr. L. Skuja
Apakšprojekta vadītājs Dr. Ēriks Klotiņš
Nanostruktūras kompleksos oksīdos: teorija, eksperiments un pielietojumi
(Nanostructured complex oxides: fundamentals, experiment and applications)

Izpildes termiņš: 2010-2013

PROJEKTA UZDEVUMI

1. Neitronu un sinhrotrona spektroskopija: komplekso oksīdu struktūra un elementāro ierosinājumu dinamika.(A. Popovs).
2. Nanometriska mēroga struktūru veidošanās un sabrukšanas nosacījumi kompleksos oksīdos: analīze un datormodelēšana. (Ē. Klotiņš).
3. Uz pirmiem principiem bāzēta moderno komplekso oksīdu un perovskītu datormodelēšana (J. Kotomins).