Project leader: I. Muzikante

Apakšprojekts "Liela mēroga nanomateriālu modelēšana

Dates: 01.01.2010.-31.12.2015.
Responsible person for sub-project: M. Springis
E-mail: kuzovkov@latnet.lv
Tel. 67187480

Abstract

VMZP apakšprojekta mērķis ir veikt detalizētus teorētiskos pētījumus tehnoloģiski svarīgos nanomateriālos (uz dažādu fluorīdu, nitrīdu, oksīdu, perovskītu, kā arī metālu bāzes), lai aprakstītu un izprastu procesus 1D un 2D nanosistēmās. Liela mēroga datoru modelēšanā aplūko nanomateriālus ar ideālām un defektīvām struktūrām (ieskaitot metālu kārtiņu uzklāšanu uz platzonu savienojumu virsmām, kā arī molekulāro un nanocauruļu struktūru veidošanu uz pārējo metālu virsmām). Šim mērķim mēs izmantosim blīvuma funkcionāļa teorijas (BFT) metodi, kura realizēta neempīriskajās CRYSTAL-09 un VASP-5.2 programmās, kā arī klasiskos kinētiskos un termodinamiskos modeļus.

Uzdevumi :
Jaunas komplekso perovskītu klases kristālu BSCF un LSCF fizikālo un ķīmisko īpašību petijumi. Salīdzinājums ar prototipisko kurināmo elementu katoda materiālu LaMnO3 (LSM) pēc iekšējiem parametriem ( (i) skābekļa reducēšanos uz katoda virsmas, un (ii) skābekļa jonu difūzijas koeficientu katoda tilpumā) un (iii) tehnisko pasākumu plāns kurināmo elementu darba temperatūras pazemināšanai kā noteicošajam enerģijas konvertēšanas efektivitātes paaugstināšanas faktoram.